Spa and Beautify Salon Solution

CHỌN GÓI DỊCH VỤ

Đăng ký dùng thử sản phẩm của chúng tôi. Dùng thử miễn phí, không có rủi ro hay nghĩa vụ bắt buộc nào.

       
 ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

WEBSITE CMS
 

130.000
VNĐ/Tháng
Tính năng
 • Giao diện website chuyên nghiệp
 • Giao diện đa ngôn ngữ
 • Quản trị thông tin link hoạt
 • Hosting, Bandwith không giới hạn
 • Tích hợp SEO tools
 • Flash sale (promotion widget)

ONLINE ORDERING
 

Miễn phí
Nếu sử dụng Website CMS
Tính năng
 • Nhận đặt lịch hẹn online
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Gửi thông báo tự động
 • Quản lý lịch hẹn.
 • Thống kê, phân tích, báo cáo.

SPA AND BEAUTY
SALON POS

Miễn phí
Nếu sử dụng Website CMS
Tính năng
 • Đầy đủ nghiệp vụ bán hàng
 • Quản lý gift card
 • Quản lý lịch hẹn
 • Quản lý thực đơn, nhân viên
 • Quản lý khách hàng thân thiết
 • Hỗ trợ tính lương
 • Báo cáo, thông kê và phân tích online & offline
 • Đa ngôn ngữ