Chính sách & Điều khoản

Chấp nhận điều khoản và điều kiện

Blue Jay PMS (gọi tắt là hệ thống) là một dịch vụ được cung cấp bởi công ty BLUE JAY POS VIETNAM (gọi tắt là Blue Jay Pos) được đăng ký tại Việt Nam. Người đăng ký sử dụng hệ thống (gọi tắt là khách hàng) phải chấp thuận các điều khoản và điều kiện trong quá trình sử dụng hệ thống.

Blue Jay Pos có thể điều chỉnh điều khoản và điều kiện khi cần thiết. Trong trường hợp tiếp tục sử dụng hệ thống sau khi có điều chỉnh, khách hàng cần chấp thuận các điều kiện và điều khoản được cập nhật mới nhất.

Phạm vi và quy mô sử dụng

Blue Jay Pos cho phép khách hàng có quyền sử dụng hệ thống sau khi đăng ký sử dụng. Số lượng đặt phòng, số lượng phòng, số lượng kiểu phòng, số lượng kênh, số lượng tài sản (cơ sơ lưu trú) không vượt quá quy mô đã đăng ký với Blue Jay Pos. Hệ thống phải được sử dụng, thiết lập, tổ chức và tạo dữ liệu bởi chính khách hàng, và không được sử dụng vởi đối tượng khác.

Khách hàng cần bảo mật tài khoản đã được Blue Jay Pos cung cấp sau khi đăng ký sử dụng. Khách hàng chỉ được sử dụng hệ thống với những mục đích đã xác định trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú. Trong trường hợp lạm dụng, Blue Jay Pos có quyền chấm dứt sử dụng mà không báo trước.

Thời gian và chấm dứt hợp đồng

Khách hàng có thể sử dụng hệ thống theo như đã cam kết trong hợp đồng và có nghĩa vụ hoàn thành thanh toán trước đầy đủ các chi phí cho Blue Jay Pos. Thời gian sử dụng sẽ được tuân theo cam kết lúc đăng ký sử dụng. Chi phí đã thanh toán sẽ không được hoàn lại. Tài khoản của khách hàng sẽ được chấp dứt trong trường hợp thanh toán không đúng hạn hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Dữ liệu

Khách hàng có quyền sở hữu hoặc sử dụng những dữ liệu trên hệ thống nếu khách hàng thấy phù hợp với yêu cầu sử dụng và mục đích chính đáng. Các dữ liệu đặt phòng sẽ được tự động xóa bỏ khỏi hệ thống sau 18 tháng kể từ ngày trả phòng hoặc có thể được xóa bỏ bởi khách hàng. Các dữ liệu trong tài khoản khách hàng sẽ được xóa bỏ sau 30 ngày kể từ ngày chấm dứt sử dụng dịch vụ.

Tính ổn định

Hệ thống được phát triển nhằm mục đích cho sự hoạt động ổn định cao nhất có thể, nhưng Blue jay Pos sẽ không chịu trách nhiêm cho sự bất ổn định được gây ra bởi những nguyên nhân nằm ngoài vùng kiểm soát của Blue Jay Pos.

Ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây (Google Cloud, Microsoft Azure, Amazon Service), đối tác channel manager, OTAs,  vấn đề về kết nối, nguồn điện, thiết bị, khủng bố, thiên tai… Trong những trường hợp đó, Blue Jay Pos sẽ cải thiện, khôi phục (có thể một phần) và đưa vào hoạt động trở lại trong thời gian ngắn nhất có thể.

Bảo trì và thay đổi hệ thống

Để cung cấp một dịch vụ tốt nhất, Blue Jay Pos có thể  sửa lỗi và cập nhật bổ sung hệ thống. Trong những trường hợp này có thể cần thiết là tạm thời ngắt truy cập hoặc hệ thống hoạt động chậm lại. Blue Jay Pos có quyền cập nhật và cải thiện hệ thống hoặc thay đổi chức năng, miễn là những dịch vụ cơ bản được duy trì. Và hệ thống sẽ được đưa vào hoạt động trở lại trong thời gian ngắn nhất.

Chuyển giao

Hệ thống này thuộc bản quyền và sở hữu của Blue Jay Pos. Vì vậy, Blue Jay Pos có quyền chuyển giao, cung cấp cho bên thứ ba. Bên thứ ba sẽ tiếp tục duy trì hệ thống và giao dịch với khách hàng theo điều kiện và điều khoản đã được cam kết.

Nghĩa vụ của khách hàng

Khách hàng có trách nhiệm hoàn thiện và chấp thuận đầy đủ các cam kết để sử dụng hệ thống.

Chịu trách nhiệm với mọi thông tin được đăng tải và đảm bảo những thông tin đó là xác thực, tuân thủ đạo đức kinh doanh và phù hợp với mục đích sử dụng hệ thống.

Chịu trách nhiệm về mọi hoạt đồng và thay đổi dữ liệu trên tài khoản đã được cấp.

Đảm bảo không sử dụng trái phép, đăng tải nội dung mang tính phá hoại, gây hiểu lầm hoặc ảnh hưởng xấu đến Blue Jay Pos và đối tượng khác.

Thông báo cho Blue Jay Pos nếu phát hiện ra hành vi truy cập trái phép, phá hoại gây ảnh hưởng đến hệ thống và đối tượng khác.

Nghĩa vụ của Blue Jay Pos

Blue Jay Pos nổ lực để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Có trách nhiệm bảo mật thông tin và tài khoản của khách hàng.

Thông báo cho khách hàng khi có kế hoạch nâng cấp và thay đổi chức năng của hệ thống.

Blue Jay Pos can thiệp về nội dung, thông tin được đăng tải bởi khách hàng, và không chịu trách nhiệm cho những rủi ro phát sinh bởi những nội dung, thông tin đó.

Blue Jay Pos không đảm bảo, xác nhận hay chịu trách nhiệm cho bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba, sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo và cung cấp bởi bên thứ ba thông qua hệ thống Blue Jay Pos.

Không chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch giữa khách hàng và bên thứ ba.

Riêng tư và bảo mật dữ liệu

Blue Jay Pos xử lý dữ liệu chỉ dành cho khách hàng, không có mục đích riêng. Đảm bảo tính bảo mật cho thông tin khách hàng, chỉ tiết lộ cho bên thứ ba nếu xét là cần thiết, có lợi cho khách hàng, theo yêu cầu của cơ quan pháp lý hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Blue Jay Pos thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hoạt đồng động truy cập trái phép nhằm phá hủy, lấy cắp thông tin, lạm dụng, gây mất ổn định.

Tranh chấp

Các bên cần chấp thuận và tuân theo điều khoản và điều kiện này. Đây sẽ là bằng chứng cuối cùng trong trường hợp có tranh chấp xảy ra. Mọi tranh chấp liên quan đến điều khoản và điều kiện này sẽ có sự can thiệp của pháp luật.

Bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm hệ thống? Đăng ký ngay hôm nay để dùng thử !