Công nghệ hóa trong quản lý khách sạn

Giải pháp quản lý khách sạn toàn diện Blue Jay PMS đã giúp gì cho các khách sạn trong thời gian qua vì dịch Covid-19

Chúng ta không biết chính xác sẽ tác động đến ngành khách sạn bao lâu nữa. Nhưng hãy thực hiện tất cả những gì có thể để giúp cho bạn duy trì mối liên hệ với khách hàng trong thời điểm này.

Đọc thêm

8 tính năng phải có của phần mềm quản lý khách sạn (PMS)

Ngày nay có rất nhiều giải pháp PMS khác nhau cho khách sạn trên thị trường. Điều này làm phức tạp việc lựa chọn phần mềm nào hiệu quả phù hợp với nhu cầu khách sạn. Vậy làm thế nào để chọn đúng phần mềm PMS ?

Đọc thêm

1